W poniedziałek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych powiatach i gminach województwa świętokrzyskiego. Najlepszy wynik uzyskali gimnazjaliści z gminy Działoszyce, druga lokata dla Złotej. Na końcu gmina Michałów.


W rankingu gmin najpierw podajemy średnią matematyczną (suma procentowych wyników podzielona przez pięć - ilość egzaminów) dalej średnie gminne: część humanistyczna - historia i wos, język polski, część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze, matematyka, język angielski poziom podstawowy.

1. Działoszyce 54,96 (52,2 + 65,2 + 56,7 + 44,3 + 56,4)
2. Złota 53,72 (57,6 + 59,9 + 58,1 + 43,1 + 49,9)
3. Kije 53,64 (56,3 + 58,2 + 55,2 + 39 + 59,5
4. Pińczów 53,26 (51,2 + 57,1 + 56,6 + 44,3 + 57,1
5. Michałów 50,4 (52,7 + 52,2 + 57,8 + 43,2 + 46,1)


Oto wyniki poszczególnych szkół w powiecie:
Ranking opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów. W rankingu gmin najpierw podajemy średnią matematyczną (suma procentowych wyników podzielona przez cztery - liczbę egzaminów) dalej średnie szkolne: część humanistyczna - historia i WOS, język polski, część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze, matematyka. Uwaga! W rankingu szkoły powyżej 10 uczniów.

1. Gimnazjum numer 2 w Pińczowie – 56,45 (54,7 + 62,6 + 48,6 + 59,9) 122 uczniów
2. Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie – 55,47 (55,0 + 53,0 + 50,7 + 63,2) 23 uczniów
3. Gimnazjum w Zespole Szkół w Działoszycach – 54,65 (52,3 + 65,3 + 44,3 + 56,7) 57 uczniów
4. Gimnazjum numer 1 w Pińczowie – 54,55 (51,5 + 60,9 + 46,4 + 59,4) 88 uczniów
5. Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach – 52,20 (56,4 + 58,2 + 39,0 + 55,2) 39 uczniów
6. Gimnazjum w Węchadłowie, gmina Michałów – 47,70 (50,3 + 51,7 + 36,1 + 52,7) 24 uczniów
7. Gimnazjum Niepubliczne z Uprawnieniami Szkoły Publicznej w Pińczowie – 32,02 (37,1 + 29,1 + 24,0 + 37,9) – 34 uczniów

 

źródło: Echo Dnia [zobacz cały artykuł]