21 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się Dziecięca Estrada Folkloru, na której Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” działający przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach pod kierownictwem nauczyciela Pana Adama Kocerby zdobył I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. Sukces odniosła także solistka zespołu Anna Małkowska zajmując III miejsce w kategorii solistów śpiewaków. Zespół uczestniczył także 23 marca w Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych w Jędrzejowie- przeglądzie na szczeblu wojewódzkim, gdzie zajął II miejsce otrzymując także nominację do Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2013 a także do obozu przygotowującego koncert Gospodarze – Gościom oraz obozu Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Świat Folkloru. Tak trzymać – życzymy dalszych osiągnięć – Redakcja [zdjęcia]