Dzień Kobiet w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w 2013 r.odbył się tradycyjnie 8 marca. Dla przybyłych na spotknie pań dzieci z koła teatralnego przygotowały specjalny program  dzieci z koła plastycznego kolorowe laurki.Na zakończenie dzieci wspónie z paniami śpiewały popularne polskie piosenki [ foto]