Właściciele nieruchomości powinni sami zadbać o wypowiedzenie umów z firmami odbierającymi śmieci - wynika z interpretacji resortu środowiska. Ministerstwo środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej interpretację dotyczącą wypowiadania dotychczas zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych. Wynika z niej, że umowy te nie ulegną rozwiązaniu z mocy prawa.Resort tłumaczy, że zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ministerstwo zaznacza przy tym, że w nowym systemie właściciele nie będą już musieli zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy).

Ponadto w swojej interpretacji resort podkreśla, że nowa ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować.

Pełna treść artykułu pod linkiem:  http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&;_PageID=2&s=depesza&dep=121001