Rada Miejska w Działoszycach zdecydowała o wysokości opłat, jakie będziemy płacić za wywóz odpadów komunalnych, zarówno z nieruchomości zamieszkały, jak i tych niezamieszkałych. Dodatkowo rozróżniono opłatę za wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych. Co ważne, opłaca będzie naliczana według liczby mieszkańców danej nieruchomości i będzie wynosić 5,0 zł brutto  miesięcznie od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny i 8,60 zł brutto miesięcznie od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób zmieszany. W przypadku nieruchomości niezamieszkałej opłata będzie naliczana od pojemnika o poj. 120l w wysokości kolejno 10 zł i 16zł brutto miesięcznie. [zobacz całą uchwałę]