Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko mł. instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Sudole w wymiarze 1/3 etatu została wybrana Pani Monika Paterek.

Uzasadnienie wyboru :

Komisja dokonała oceny kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, test z wiedzy ogólnej i rozmowę kwalifikacyjną.