5 lutego 2012 r. w Zespole Szkół w Działoszycach odbył się jubileusz 5-lecia działalności Szkolnego Zespołu Śpiewaczego „Działoszanki”. Zespół ten mimo niewielkiego stażu ma na swoim koncie wiele wysokich osiągnięć artystycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. W uroczystościach oprócz miejscowych władz i radnych obecni byli : Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Tadeusz Kowalczyk, Kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK w Kielcach Pan Jerzy Gumuła, ks. Dziekan Stefan Świderski, nauczyciele, młodzież szkolna, sponsorzy oraz wszystkie dziewczęta wraz z rodzicami, które przez okres istnienia zespołu były i są jego członkiniami. Wszystkie otrzymały z rąk Burmistrza Zdzisława Leksa i Pani Dyrektor Zespołu Szkół Marty Nowak pamiątkowe dyplomy, listy gratulacyjne oraz statuetki i pamiątkowe zdjęcia. Pomysłodawcą, założycielem zespołu, jego opiekunem artystycznym i autorem wszystkich sukcesów przez cały okres działalności jest Pan Adam Kocerba – nauczyciel muzyki oraz kierownik znanej kapeli „Działoszacy”. Pamiątkowe dyplomy, listy gratulacyjne i statuetki z rąk Burmistrza otrzymali również Pani Dyrektor Marta Nowak i Pan Adam Kocerba. Uroczystości uświetniły występy jubilatek, Szkolnego Zespołu Tanecznego „Replay” i Kapeli Ludowej „Działoszacy” Redakcja życzy dalszych sukcesów „Działoszankom” oraz Panu Adamowi wytrwałości i wszelkiej pomyślności w dalszej działalności artystycznej, kultywowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu i promowaniu naszej Gminy [zdjęcia]