Przegląd ten zorganizowany został pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Pana Zdzisława Leksa przy współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach. Początkowo w Przeglądzie miało wziąć udział 8 grup, jednakże choroby nękające aktorów wyeliminowały 3 grupy [zdjęcia]

 

Wystąpiły zespoły z M-G Centrum Kultury w Działoszycach (kolędnicy i jasełka), ze Szkoły Podstawowej w Stępocicach (kolędnicy i jasełka) oraz zespół jasełkowy ze Świetlicy Wiejskiej w Sancygniowie. Zwyciężyl zespół jasełkowy klas I-III z SP Stępocice, przed Małymi Kolędnikami z M-GCK Działoszyce i zespołem kolędniczym z SP Stępocice. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył Burmistrz Miasta i Gminy, a nad sprawnym przebiegiem Przeglądu czuwało jury w osobach: Zbigniew Kalinowski, Marta Nowak i Grażyna Wojtaś. Dyrekcja M-GCK składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania zespołów M-GCK: Pani Katarzynie Kawiorskiej, Pani Annie Chećko i Pani Mariannie Kocel (za pomoc w przygotowaniu wspaniałych strojów). Podziękowania należą się również dzieciom, które mimo wielu przeciwności sprostały wyzwaniu i godnie zaprezentowały się podczas Przeglądu. BRAWO !!!