Do 5 stycznia 2012 r. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne zorganizowane grupy z lokalnych społeczności oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje na inicjatywy społeczno–kulturalne. Ruszyła kolejna edycja programu „Razem Możemy Więcej”.
Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 r. W 7. edycji programu EFRWP przeznaczył na granty 300 tys. zł.
Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl w zakładce Dotacje