stZbigniew Kierkowski, oficer Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, wybrany został nowym prezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie pińczowskim. W zjeździe uczestniczył prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej: poseł Mirosław Pawlak i jego zastępca - burmistrz Działoszyc Zdzisław Leks.


Trzy stanowiska wiceprezesów objęli: Włodzimierz Oleksiak z gminy Złota, Józef Ostrowski z gminy Pińczów i Leopold Kosiński z gminy Działoszyce. Sekretarzem zarządu został Marek Długosz z gminy Kije, a skarbnikiem Mirosława Wiśniewska z gminy Pińczów. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Wiesław Opoka.

Więcej czytaj na stronie Echo Dnia: Zmiana warty w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie pińczowskim