W Działoszycach zabezpieczono ruiny synagogi, zmodernizowano przedszkole, trwa rozbudowa terenów rekreacyjnych. Gmina Działoszyce - sklasyfikowana w ubiegłorocznym rankingu „Rzeczpospolitej” na 5 miejscu w kraju pod względem zarządzania finansami i liczby inwestycji - realizuje kolejne duże przedsięwzięcie. W oparciu o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany jest projekt rewitalizacji miasta pod nazwą „Rozbudowa bazy turystyczno–rekreacyjnej”.


Za prawie 5 milionów

Nazwa projektu nie oddaje pełni obrazu robót, jakie obejmie - które w znacznej mierze są już wykonane. – Wartość całej inwestycji to 4,7 miliona złotych. Realizujemy ją etapami. W pierwszym etapie wykonana została termomodernizacja budynku przedszkola przy ulicy Krakowskiej. Wymienione zostały okna i drzwi, odnowiona została elewacja, zmieniła się także estetyka otoczenia budynku, czyli plac przedszkola, są nowe schody i chodnik. W maju zakończyliśmy także prace zabezpieczenia ruin synagogi przy rynku, a obecnie prace koncentrują się przy rozbudowie bazy turystyczno-rekreacyjnej przy ulicy Stawisko – wylicza burmistrz Zdzisław Leks.


Okolice starej synagogi zmieniły się nie do poznania. Obiekt jest otoczony chodnikiem i nie zagraża już zwiedzającym. Mury pokryto daszkami zabezpieczającymi przed opadami, tereny wokół uporządkowano i oświetlono. Synagoga jest ogrodzona, a restauratorzy zachowali każdy detal architektoniczny, który ocalał. Obecnie rozległe tereny przy ulicy Stawisko są wielkim placem budowy. Przy wjeździe powstają wygodne parkingi dla ponad 80 aut osobowych i 6 autokarów oraz place manewrowe. Widać już bryłę muszli koncertowej, czyli przyszłego amfiteatru i powstające trybuny dla 450 widzów. Obok płyty boiska powstają miejsca do rekreacji i wypoczynku, boiska do koszykówki, tenisa i siatkówki. Gruntowna przebudowę przechodzi budynek socjalno–magazynowy. Tereny rekreacyjne będą ogrodzone, oświetlone i wyposażone w elementy tak zwanej małej architektury.

W kolejnym etapie rewitalizacji, przewidzianym na 2012 rok są: przebudowa i modernizacja chodników przy ulicy Krasickiego, Ogrodowej i Pocztowej, przebudowę ciągu pieszego od ulicy Pocztowej do stadionu oraz zagospodarowanie placu przy ulicy Pocztowej na cele rekreacyjne.


Więcej czytaj na stronie Echo Dnia: Gmina Działoszyce realizuje kolejne duże przedsięwzięcie