17 września w Działoszycach odbyły się uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego . W br. w uroczystościach udział wzięło 13 par z 50 – letnim stażem małżeńskim: Wanda i Andrzej Bartosik, Aleksandra i Józef Cepak, Mirosława i Aleksander Dobrzański, Zofia i Eugeniusz Gołębiowski, Maria i Zenon Grądek, Alina i Stanisław Kałuża, Natalia i Dobrosław Kawiorski, Aleksandra i Ryszard Król, Janina i Bolesław Mędrala, Leokadia i Jan Nowak Teresa i Jan Pieron, Janina i Jan Szczepanowski, Emilia i Alfred Wojtal [zdjęcia]

Kierownik USC Pani Danuta Bączek wystąpiła z krótkim przemówieniem do dostojnych Jubilatów oraz członków ich rodzin. Uroczystym aktem uroczystości była dekoracja „Złotych Jubilatów” medalami przyznanymi przez Prezydenta RP "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", której dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks.Burmistrz pogratulował również Jubilatom wytrwania w związku małżeńskim tak długich lat i życzył dużo zdrowia i radości w rodzinie, zadowolenia, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów. Uroczystość uświetniły występy Młodzieżowego Zespołu Śpiewaczego „Działoszanki” i kapeli ludowej „Działoszacy”.