powiat_pinczow.pngStarostwo Powiatowe w Pińczowie zadeklarowało zorganizowaniei przeprowadzenie Powiatowego konkursu plastycznego pn. „Las w życiu człowieka”, który jest I etapem konkursu wojewódzkiego.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, rozpowszechnienie akcji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwijanie wśród uczniów zainteresowań ochrony środowiska naturalnego.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i  będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

I – dzieci od 6 do 9
II – dzieci od 10 do lat 12
III – młodzież od 13 do 15 lat
IV - młodzież od 16 do 18 lat


Laureatów I etapu wyłoni powiatowa komisja konkursowa i przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii konkursu. Nagrody finansowane będą ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Rozstrzygniecie konkursu przeprowadzone zostanie do dnia 24 kwietnia 2009r.

Nagrodzone prace przejdą do II /wojewódzkiego/ etapu konkursu.

źródło: www.pinczow.pl