Najnowsze dane na koniec III kwartału 2008 roku donoszą:
W powiecie pińczowskim (na obszarze 611,03km2) jest 42 546 osób, w tym w gminach:
- Pińczów: 22 378
- Działoszyce: 5 670
- Kije: 4 642
- Michałów: 4 947
- Złota: 4 909