Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pińczowie ul. Spółdzielcza 6, informuje że w związku z VI Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki:
14 i 21 maja 2008 w godz. 15-17 odbędą się dyżury psychologów (porady indywidualne) – Pomoc rodzicom w kształtowaniu umiejętności wychowawczych okresu dorastania.