Jak co roku realizując założenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego”, starostwo pińczowskie przystąpiło do konkursu plastycznego pn. „Piękna przyroda – zdrowy świat”, który jest zarazem I etapem wojewódzkiego konkursu.

Celem konkursu, jest podnoszenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, rozpowszechnienie akcji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska oraz popularyzacja Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych.

Z każdej kategorii wiekowej, zostaną wyłonione najlepsze trzy prace, a ich laureaci zostaną nagrodzeni.

Zwycięskie prace przesłane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na II etap konkursu.

/źródło: www.pinczow.pl/