Od 25 lutego do 14 marca b.r. przeprowadzono pobór do odbycia zasadniczej służby wojskowej wśród mężczyzn z rocznika podstawowego - 1989 oraz roczników starszych i kobiet.
Przed Powiatową Komisję Lekarską wezwano:
- 344 poborowych rocznika podstawowego
- 31 poborowych rocznika starszego
oraz 11 kobiet.
Nie stawiło się 25 osób.
305 osób otrzymało kategorię zdrowia "A" w tym wszystkie kobiety, ale tylko 6 osób przeznaczono do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Zdecydowana wiekszość otrzymała odroczenie ze względu na pobieraną naukę w szkołach średnich.