Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym Konkursie Recytacji Poezji Chrześcijańskiej. Organizatorami konkursu są katecheci Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej oraz katecheta - polonista Szkoły Podstawowej w Miernowie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV –VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjum powiatu pińczowskiego. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce zgodnej z obecnym rokiem liturgicznym: „Bądźmy uczniami Chrystusa”.


Cele konkursu są następujące:
-propagowanie kultury chrześcijańskiej
-kształtowanie tożsamości religijnej, wzmacnianie i dynamizowanie duchowości uczniów
-rozwijanie posiadanych uzdolnień.

Ocenie podlega:
-dobór utworu
-wykonanie
-poprawna dykcja i wymowa
-wrażenie artystyczne

Najlepsi otrzymają dyplomy i nagrody. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą oceniani i nagradzani oddzielnie.

Konkurs obejmuje dwa etapy:
- etap pierwszy – szkolny
- etap drugi – powiatowy

Do etapu powiatowego kwalifikuje się troje uczniów danej szkoły.

Karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres: Ewa Kozłowska; Zespół Placówek Oświatowych w Złotej 222; 28-425 Złota - do dnia 4.04.2007. Na karcie należy zamieścić następujące dane:
· imię nazwisko ucznia,
· klasa
· szkoła
· nauczyciel bądź nauczyciele przygotowujący ucznia do konkursu.

Przyjmowane będą również zgłoszenia telefoniczne pod numerem 600518148.

Finał odbędzie się w Szkole Podstawowej w Złotej dnia 17 kwietnia 2008 roku o godz. 11ºº. Organizatorzy zapewniają uczestnikom mały poczęstunek oraz miłą atmosferę. W czasie oczekiwania na wyniki odbędzie się występ artystyczny.

/źródło: pb, chroberz.info/