Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish
 Kadencja sołtysów w latach 2002-2006 dobiega końca. 15.02.2007 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach odbyła się uroczystość pożegnania sołtysów mijającej kadencji.
Wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej złożył wszystkim sołtysom Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks [zdjęcia]

Dotacje, staże, prace interwencyjne oraz wiele innych form wsparcia będzie realizowanych w ramach projektów unijnych w pińczowskim "pośredniaku".

Od 1 lutego 2007 do 31 grudnia 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "Powrót przez pracę" - dla osób długotrwale bezrobotnych i "Twoja aktywność-Twój sukces" - dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

Na tegoroczne ferie zimowe M-GCK w Działoszycach tradycyjnie przygotowało wiele atrakcji. Pośród codziennego dostępu do gier komputerowych, komputerów w ramach Centrum Informacji Kulturalnej, tenisa stołowego, szachów, piłkarzyków odbędzie się również wiele turniejów m.in. w piłkarzyki, tenis stołowy i gry komputerowe. Ponadto dla dzieci przewidziano: bajki i filmy na dvd,  zajęcia plastyczne, gry, quizy i zabawy, a na zakończenie ferii zabawę choinkową.
 W pomieszczeniach M-GCK w Działoszycach w sobotę 20 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczył m.in. Prezes SERiI w Pińczowie Jan Pytel, który w swoim wystapieniu podziękował za prężną działalność działoszyckiego Koła jak również miłą atmosferę. Głos zabrała również Prezes Koła w Działoszycach Pani Marianna Kocel dziękując członkom za przybycie oraz za pomoc w organizacji imprezy. Po opłatku i smakołykach kuchni regionalnej blisko 40 - osobowa grupa członków koła i zaproszonych gości uczestniczyła w balu karnawałowym. [zdjęcia]
 Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Działoszycach organizował miejscowy Zespół Szkół. Do południa uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zbierali pieniądze wśród mieszkańców miasta i okolicznych wiosek, którzy chętnie wrzucali do puszek swoje datki, efektem czego, trudno było znaleźć na działoszyckich ulicach osobę, bez przylepionego czerwonego serduszka WOŚP. Po południu na sali gimnastycznej działoszyckiego Zespołu Szkół odbył się koncert, w którym swoje talenty artystyczne prezentowały dzieci i młodzież. Po występach odbyła się licytacja ofiarowanych na ten cel licznych przedmiotów. I tutaj wspaniale zachowała się licznie zgromadzona widownia, która w zaciętych licytacjach wykupiła wszystkie wystawione fanty. Po licytacja odbyła się zabawa taneczna, wieńcząca działoszycki finał WOŚP. Wynik działoszyckiego sztabu - 7224,47 zł!!! [zdjęcia] 

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Dawne Działoszyce w obiektywie Woźniakowskiego
Powrót na górę strony