piecztka

W sobotę 4 sierpnia w Działoszycach odbędą się uroczystości poświęcone Pierwszemu Zwiadowi Odrodzonej Kawalerii Polskiej Oleandry - Działoszyce pod dowództwem Władysława Beliny - Prażmowskiego (3 sierpnia 1914r.) Program uroczystości:
1. Zbiórka na placu szkolnym (ul. Szkolna) – 9:30
2. Msza Św. i poświęcenie tablicy pamiątkowej - 10:00
3. Hołd powstańcom i legionistom – Cmentarz parafialny
4. Sesja naukowa – 12:00
5. Wręczenie odznaczeń - 13:00
6. Program artystyczny - 13:10

    Oddział Pierwszej Kompani Kadrowej, żołnierzy Józefa Piłsudskiego wyruszył z krakowskich Oleandrów ku Niepodległej Polsce 6 sierpnia 1914 roku. Ale jak doszło do tego historycznego wydarzenia?

    Już 2 sierpnia 1914 roku Komendant Józef Piłsudski zlecił komendantowi kompanii strzelców szkoły w Oleandrach Władysławowi Belinie - Prażmowskiemu bardzo ważną misję. Jego siedmioosobowy patrol kawaleryjski miał 3 sierpnia przekroczyć granicę Królestwa Polskiego, aby zorientować się w nastrojach ludności i liczebności wojsk rosyjskich.
    Pierwszy kawaleryjski zwiad przez Goszyce i Skrzeszowice dotarł do Działoszyc, gdzie znajdował się silny posterunek żandarmerii carskiej. Wybór Działoszyc na trasie patrolu nie był przypadkowy. Wieści o pobycie znacznych liczebnie oddziałów strzeleckich w Działoszycach, jako jedynego miasta na trasie, spowodowały panikę wśród Rosjan stacjonujących w pobliskim Jędrzejowie, którzy stamtąd w popłochu opuścili miasto wraz z rosyjską administracją, przygotowywującą pobór do wojska carskiego.
    Po powrocie z Działoszyc Władysław Belina - Prażmowski zameldował Komendantowi, że droga jest wolna. Wtedy (6 sierpnia) Pierwsza Kompania Kadrowa mogła wyruszyć na tereny zaboru rosyjskiego…
   
    Dla upamiętnienia pierwszego zwiadu odrodzonej kawalerii polskiej Komitet Organizacyjny przygotowuje 4 sierpnia 2007 r. imprezę, która uświetni tę historyczną datę 3 sierpnia 1914 r. Podczas uroczystości przewiduje się m.in. wmurowanie tablicy pamiątkowej, wystawę widokówek legionowych z kolekcji Izabelli i Stanisława Śliwów z Wodzisławia, sesję historyczną i okolicznościową publikację "W blasku Legionów" autorstwa dr. Adama Sznajderskiego. Patronat honorowy nad tymi uroczystościami objęli Wojewoda Świętokrzyski Pan Grzegorz Banaś i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas. [plakat]