Rusza kolejna edycja "Orderu Błękitnej Nidy". Nagrody Starosty są przyznawane za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu pińczowskiego. W tym roku do kategorii Osobowość Powiatu, Samorządowiec, Przedsiębiorca i Przyjaciel Ziemi Pińczowskiej dołączyła piąta – Społecznik. Będzie przyznawana osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa powiatu w rozwiązaniu lokalnych spraw.


Z wnioskiem o przyznanie nagrody do końca sierpnia br. mogą występować organizacje celu publicznego, organizacje gospodarcze, instytucje publiczne, a także radni powiatu pińczowskiego lub rad gminnych powiatu w składach minimum 3-osobowych.

Formularz wniosku można pobrać tutaj lub odebrać go w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w Wydziale Promocji i Polityki Regionalnej (ul. Zacisze 5, pokój nr 7 lub 8, tel. 041 357 60 01 wewn. 43 lub 52) który również udziela wszelkich dodatkowych informacji na temat nagrody.

Więcej: http://pinczow.pl/news.php?id=255

Źródło: dg, www.pinczow.pl