kazimierz_w    Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 marca 2007 r. zmarł nasz rodak

Kazimierz Woźniakowski 

artysta malarz mający duży udział w tworzeniu i popularyzowaniu różnych dziedzin kultury. Pogrzeb odbędzie się w Nowym Targu, w dniu 14 marca, o godz. 13 na miejscowym cmentarzu.     
                                                                             Redakcja