Świetna oprawa artystyczna towarzyszyła wczorajszej Inauguracji Roku Kulturalnego 2007. Uroczystość organizowana przez pińczowskie starostwo na dobre wpisała się już w życie kulturalne powiatu. Sala internatu LO ledwo pomieściła lokalnych twórców kultury, władze samorządowe, grono pedagogiczne i młodzież szkolną.

Tegoroczną inaugurację rozpoczął występ pińczowskiego chóru Joannis Cantores, Ten 32-osobowy chór działający przy parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty obchodzi właśnie swoje 10–lecie. Następnie na ludowo przygrywała kapela Maćka Sobonia, później swoje przeboje przypomniały Pińczowskie Dinozaury.

Spotkanie było jednak przede wszystkim okazją do uhonorowania ludzi kultury. Odznaczenia i dyplomy z rąk starosty Andrzeja Kozery otrzymały zespoły śpiewacze „Bogucanki”, „Gołuchowianki”, „Złocowianki”, wspomniany wcześniej chór „Joannis Cantores” i zespół „Pińczowskie Dinozaury” oraz kapela ludowa „Działoszanie”.

Gratulacje i podziękowania za działalność kulturalną otrzymały również przedstawicielki wiejskich kół gospodyń wiejskich, klubów i stowarzyszeń, a jako że tegoroczna gala przypadła na 8 marca, panie odebrały moc życzeń z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku, na najaktywniejszą młodzież czekały dyplomy i nagrody książkowe.

Ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników plebiscytu ogłoszonego przez redakcję „Tygodnika Ponidzia” i wręczenie statuetek i dyplomów Człowieka Ponidzia 2006 dla starosty Andrzeja Kozery oraz Człowieka Powiatu Pińczowskiego 2006 – dla Jacka Kapałki, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pińczowie. Nagrody wręczał redaktor naczelny Czesław Chałat. Na salę wniesiono okazałe torty, a starosta w asyście Bogucanek rozdzielił je między zgromadzonych gości.

Gala zakończyła się wspólnym występem połączonych chórów Bogucanek, Gołuchowianek i Złotowianek. Do śpiewających pań dołączyli wszyscy uczestnicy spotkania i za chwilę cała sala rozbrzmiewała rytmami walczyka „Nasze śpiewanie” i poleczki „Szumi gaj” przy akompaniamencie kapeli Działoszanie.

/www.pinczow.pl/