Kadencja sołtysów w latach 2002-2006 dobiega końca. 15.02.2007 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach odbyła się uroczystość pożegnania sołtysów mijającej kadencji.
Wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej złożył wszystkim sołtysom Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks [zdjęcia]