Dotacje, staże, prace interwencyjne oraz wiele innych form wsparcia będzie realizowanych w ramach projektów unijnych w pińczowskim "pośredniaku".

Od 1 lutego 2007 do 31 grudnia 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "Powrót przez pracę" - dla osób długotrwale bezrobotnych i "Twoja aktywność-Twój sukces" - dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

W ramach projektów przewiduje się następujące formy wsparcia:

- poradnictwo i pośrednictwo pracy
- prace interwencyjne
- staże
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
- dotacje na otworzenie działalności gospodarczej

Osoby, które otwierają własną działalność gospodarczą mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony Gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej posiadając statut osoby bezrobotnej nie trzeba płacić za dokonanie wpisu do działalności gospodarczej.

/Iska, pinczow.com.pl/