Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

krusPraca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami, które choć niewielkie są nosicielami wielu groźnych chorób. Najczęściej przyczyniają się do zarażenia boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM).

Borelioza to bardzo groźna choroba atakująca wiele narządów, przebiegająca wieloetapowo, a każda z jej faz daje inne objawy.

krusRozpoczął się wiosenny sezon nasilonych prac polowych, charakteryzujący się dużą zmiennością wykonywanej pracy, bardzo często w pośpiechu, ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników i ich rodzin Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje działania mające na celu zredukowanie lub wyeliminowanie zdarzeń wypadkowych, szczególnie w najliczniejszych grupach wypadków tj. upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn.

MBDzialoszycka mDość powszechnym wśród działoszyckich parafian jest wiedza, o wstawiennictwie Najświętszej Maryi Panny Działoszyckiej w czasie pożarów miasta. Źródła przekazują jednak również świadectwa o opiece działoszyckiej Matki Boskiej także w czasach zarazy.

powiat pinczowPowiat pińczowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.692.303,00 zł. na przebudowę ponad 6,5 km dróg. Samorząd powiatowy będzie realizował 6 projektów, na które otrzymał 70% dofinansowania, a wartość całkowita przebudowywanych odcinków to 5.274.718,00 zł. Finansowo zadanie zostanie wsparte przez gminy z terenu powiatu pińczowskiego, na których będą realizowane remonty. W gminie Działoszyce przebudowy doczeka się odcinek Dzierążnia-Kwaszyn o długości 1773 m.

tarcza rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa informuje, że Tarcza Antykryzysowa objemuje nie tylko przedsiebiorców, ale i rolników. Zwolnienie ze składki KRUS na trzy miesiące, zasiłek opiekuńczy na dzieci, wydłużenie okresu ważności orzeczeń dot. niezdolności do pracy, pokrycie przez państwa składek ZUS osób zatrudnionych przez rolnika czy dofinansowanie zatrudnienia - takie rozwiązania w stosunku do rolnikó zaproponowanow w Tarczy Antykryzysowej.

więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Miasto dawniej
Powrót na górę strony