Relacja autorstwa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach.