Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

Złote Gody21 stycznia 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Działoszycach odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wśród jubilatów znaleźli się: Halina i Adolf Czarnotowie, Maria i Kazimierz Nowakowie, Zenona i Henryk Olesińscy, Krystyna i Władysław Rajfura oraz Józefa Malinowska. Odznaczenia Prezydenta RP dla jubilatów wręczył burmistrz Działoszyc Zdzisław Leks w asyście Pawła Faryny - przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego i Zygmunta Sarackiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej. Były życzenia, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia oraz występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego, Szkolnego Zespołu Śpiewaczego „Działoszanki Plus" i zespołu tanecznego „Replay” z Zespołu Szkół w Działoszycach oraz Kapeli Ludowej „Działoszacy” Adama Kocerby. [zdjęcia]

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie, w związku z wygaśnięciem ogniaska wyjątkowo zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uchylił rozporządzenie w sprawie jej zwalczania na terenie powiatu pińczowskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (rozp-plw-uchylenie-pg.jpg)Rozporządzenie uchylające[Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie w sprawie wygaśnięcia ogniska ptasiej grypy.]115 kB

powiat pinczowStarostwo Powiatowe w Pińczowie informuje, że Powiat Pińczowski w 2017 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Lekarz Weterynaii w Pińczowie zwraca się z prośbą o przekazanie rolnikom indywidualnym utrzymującym drób lub inne ptaki informacji o konieczności przestrzegania przez nich zakazów i nakazów roporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z tym informuje o obowiązku przeprowadzenia spisu drobiu utrzymywanego na terenie powiatu pińczowskiego i dostarczenie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pińczowie. Oryginalne pismo wraz z formularzem i danymi kontaktowymi w załączniku:

Załączniki:
Pobierz plik (ogl-lek-wet-01-2017-str2.jpg)Formularz spisowy[Załącznik do pisma PIW w Pińczowie ws. sporządzenia spisu drobiu]72 kB
Pobierz plik (ogl-lek-wet-01-2017.jpg)Pismo przewodnie[Pismo PIW w Pińczowie ws. sporządzenia spisu drobiu i ptactwa]122 kB

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Dawna elektrownia na Łysowcu (Dziekanowice)_3
Powrót na górę strony