Jubileusz Działoszanek PlusW niedzielę, 8 maja 2016 r., Szkolny Zespół Śpiewaczy Działoszanki Plus, działający przy Zespole Szkół w Działoszycach, obchodził Jubileusz 10-lecia istnienia. W tym okresie na jego koncie odnotować można wiele sukcesów na festiwalach krajowych i wojewódzkich, mnóstwo koncertów oraz wystąpień oraz 10 lat promocji muzyki ludowej i chronienia jej od zapomnienia. [zdjęcia]

 

Działoszycki zespół, prowadzony przez nauczyciela muzyki Adama Kocerbę, świętował w hali sportowej Zespołu Szkół w Działoszycach. Uroczystość rozpoczęła Marta Nowak, dyrektor zespołu szkół, która serdecznie przywitała Jubilatów, wszystkich obecnych oraz przedstawicieli mediów. Wśród gości znaleźli się Zdzisław Leks - burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, Krystyna Ciszek - sekretarz gminy, radni rady miejskiej w Działoszycach na czele z wiceprzewodniczącym Stanisławem Juszczykiem, radni rady powiatu z gminy Działoszyce, na czele z wiceprzewodniczącym Bogusławem Chałudą.

Nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa na czele z ks. dziekanem Stefanem Świderskim, rodziców, nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz uczniów. Uroczystość, którą poprowadził dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach Paweł Kamiński, rozpoczął zespół Mażoretek, a następnie członkini zespołu Pola Mazur przedstawiła 10-letnią historię Działoszanek Plus.

Podczas prezentowania historii Zespołu Śpiewaczego Działoszanki Plus podkreślano, iż powstał dzięki inicjatywie Adama Kocerby, artysty od wielu lat związanego z muzyką ludową, który prowadząc swoją kapelę i jeżdżąc na różne festiwale postanowił stworzyć śpiewaczy zespół folklorystyczny złożony z młodzieży szkolnej. Dzięki wsparciu burmistrza Działoszyc Zdzisława Leksa zespół zakupił stroje ludowe. Obecnie zespół liczy 15 członków i nieprzerwanie od 10 lat propaguje muzykę ludową na różnorodnych występach gminnych, wojewódzkich, krajowych, a nawet zagranicznych, osiągając niebywałe sukcesy. Recital zespołu, który był głównym punktem uroczystości, wywołał ogromne owacje. W kolejnej części jubileuszu Zdzisław Leks, burmistrz Działoszyc, wręczył specjalne statuetki obecnym członkom zespołu, a także członkiniom z poprzednich lat. Następnie burmistrz Działoszyc wręczył dyrektorowi szkoły Marcie Nowak oraz kierownikowi zespołu Adamowi Kocerbie medale „Za zasługi dla Ziemi Działoszyckiej” oraz specjalne podziękowania. Odczytano także wiele listów gratulacyjnych, między innymi podpisane przez Zbigniewa Kierkowskiego - starostę pińczowskiego oraz Jarosława Machnickiego - dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. List gratulacyjny Działoszanki Plus otrzymały także z Niemiec od Tadeusza Rogali - Przewodniczącego Krajowego Związku Organizacji Polskich w Badenii – Wirtembergii, a także od redakcji Tygodnika Ponidzia. Pani dyrektor Marta Nowak, w obecności opiekuna zespołu Adama Kocerby, podziękowała burmistrzowi Działoszyc za zaangażowanie, życzliwość i wspieranie przez 10 lat działalności zespołu, wręczając mu okolicznościowy grawerton. W podobnej formie zespół podziękował Pawłowi Kamińskiemu – dyrektorowi M-G Centrum Kultury za współpracę i pomoc przy organizacji uroczystości. Jubileusz zakończyły występy Kapeli „Działoszacy” Adama Kocerby oraz chóru gminnego. Na uroczystościach nie zabrakło słodkości w postaci oryginalnego tortu w kształcie akordeonu, który Działoszanki Plus otrzymały od dyrektora ZS Marty Nowak.