O Bronocicach raz jeszczeW Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach w dniach 27 i 29 kwietnia oraz 4 i 6 maja odbyły się prelekcje poświęcone słynnej wazie z Bronocic i osiedlu neolitycznemu w Bronocicach dla Zespołu Szkół w Działoszycach, dla klas: VI Szkoły Podstawowej, I, II i III Gimnazjum, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Działoszycacch Panią Martą Nowak i nauczycielem historii  Panią Anną Kuśpiel. Prezentację multimedialną przedstawił dyr. M-GCK w Działoszycach Paweł Kamiński, który również opowiadał o osiedlu neolitycznym, historii wazy z Bronocic i działaniach promocyjnych. [zdjęcia]