ZŁote Gody 20166 lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Działoszycach uroczyście obchodzono Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego [zdjęcia]

W uroczystościach udział wzięło z 11 zaproszonych - 10 par małżeńskich.

Uroczystości poprzedziła Msza św. Za Jubilatów, którą w kościele pw. Świętej Trójcy celebrował ks. Dziekan Stefan Świderski. Po mszy, przyszedł czas na uroczystości , które rozpoczęły się w Zespole Szkół w Działoszycach, gdzie ponownie po 50 latach zabrzmiał Marsz Mendelsona, a obchodzące jubileusz pary, po wystąpieniu kierownika USC Danuty Bączek, otrzymały pamiątkowe Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” z rąk Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisława Leksa.

Dla Jubilatów były również piękne bukiety róż oraz legitymacje i dyplomy.

Ceremonia wręczenia medali zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

JUBILICI :

MARIA I WŁADYSŁAW DARMOŃ

HELENA I ALFRED GRZYB

HENRYKA I ZDZISŁAW JAWORSKI

ALICJA I STANISŁAW KOMISARCZYK

ALINA I MARIAN KSIĄŻEK

MARIA I NORBERT PODSIADŁO

KRYSTYNA I KAZIMIERZ POZŁÓTKA

KRYSTYNA I ZDZISŁAW SOBECKI

MARIA I STANISŁAW WILK

ZOFIA I JÓZEF WÓJCIK

Z okazji 50-lecia wspólnego życia serdeczne gratulacje oraz życzenia radości, miłości i wszelkiej pomyślności złożył Jubilatom Burmistrz Zdzisław Leks. Do życzeń dołączył Wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Toast za zdrowie jubilatów wzniósł Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki, a kapela „Działoszacy” Adama Kocerby odegrała gromkie „Sto lat”. W imieniu odznaczonych głos zabrał Pan Marian Książek. W uroczystości wzięli również udział księża z gminy Działoszyce, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz wielu gości. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Działoszycach, młodzież z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach oraz kapela ludowa „Działoszacy” Adama Kocerby. Uroczystość, wzbogacając strofami poezji, poprowadził dyrektor MG Centrum Kultury w Działoszycach Paweł Kamiński.