Działoszanki Plus w NiemczechW dniach od 27 do 29 listopada br. Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki Plus” działający przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Adama Kocerby przebywał w mieście Ludwigsburg na terenie Niemiec. [zdjęcia]

 

Zespół został zaproszony przez pana Tadeusza Rogalę – pochodzącego z Cieszków Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego przy Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu. Stowarzyszenie to jest jedną z organizacji polonijnych w Niemczech, które wspiera polską kulturę i tradycję. Prowadzi działalność na rzecz porozumiewania się między narodami oraz kształtowania przyjaznych stosunków między Polakami i Niemcami.

Podczas pobytu w Niemczech „Działoszanki Plus” wykonały następujące koncerty:

1. Koncert na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Ludwigsburgu – na jarmark ten przyjeżdżają wycieczki z całych Niemiec i krajów ościennych.

2. Koncert w Gimnazjum Niemieckim im. Friedricha Schillera w Ludwigsburgu.

3. Koncert w Polskiej Szkole Przykonsularnej w Aldingen.

4. Koncert podczas Mszy Św. w Kościele Polskim w Ludwigsburgu.

5. Koncert w kaplicy pałacowej w Ludwigsburgu z okazji jubileuszu 20 - lecia istnienia Stowarzyszenia Kulturalnego przy Polskiej Parafii Katolickiej oraz w związku z 70 – rocznicą zakończenia II wojny światowej. Podczas tego koncertu pan Tadeusz Rogala za swoją wieloletnią owocną działalność na rzecz wspierania polskiej kultury, pojednania miedzy narodami, a szczególnie pojednania polsko – niemieckiego otrzymał z rąk Konsula RP w Niemczech Aleksandra Korybuta Woronieckiego Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Polski.

6. Koncert na Dworcu Głównym w Stuttgarcie przy szopce bożonarodzeniowej z okazji jubileuszu 20 –lecia akcji „Szopek Dworcowych”. W koncercie tym brały także udział zespoły z Niemiec oraz zespół hiszpański.

Wszystkie koncerty zespołu zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez Polonię oraz społeczność niemiecką. Każdy występ nagradzano gromkimi brawami, owacjami i niezliczoną ilością indywidualnych podziękowań. Podczas koncertów „Działoszanki Plus” prezentowały kolędy i polskie piosenki ludowe z południowych terenów województwa świętokrzyskiego. Występowały w składzie: Karolina Kołpak, Martyna Miszczyk, Maja Sęk, Justyna Książek, Anna Puchała, Weronika Olesińska, Jakub Kozłowski, Damian Kula, Katarzyna Sznajderska, Aleksandra Gałczyńska, Pola Mazur, Wiktoria Olesińska, pan Adam Kocerba – kierownik artystyczny zespołu. „Działoszankom Plus” towarzyszyła także Dyrektor Zespołu Szkół w Działoszycach pani Marta Nowak oraz pani Ewelina Buras – nauczyciel języka niemieckiego.

W czasie pobytu w Niemczech członkowie zespołu „Działoszanki Plus” zapalili znicz przy pomniku polskich ofiar II wojny światowej na cmentarzu „Neuer Friedhof”, złożyli także kwiaty przy tablicy pamięci polskich jeńców wojennych oraz robotników przymusowych z lat 1939-1945 i polskich „Displaced Persons” w latach 1945-1952 w Ludwigsburgu. Zwiedzili również: Archiwum Literatury Niemieckiej (jedyne tego rodzaju w świecie) oraz Muzeum Friedricha Schillera w Marbach, piękny pałac barokowy „Residenschlos” w Ludwigsburgu, miasto Ludwigsburg i miasto Stuttgart.