IV Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych7 grudnia 2014 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Działoszycach odbył się IV Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych gminy Działoszyce, zorganizowany przez Burmisttrza MiG, M-G Centrum Kultury i Zespół Szkół w Działoszycach. W Przeglądzie wzięło udział sześć zespołów:

1. Przedszkole Samorządowe we Działoszycach

2. Klasa "0" Szkoły Podstawowej w Dzierążni

3. Szkoła Podstawowa w Dzierążni

4. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach

5. Szkoła Podstawowa  w Działoszycach

6. Szkoła Podstawowa w Stępocicach

Ze względu na wyrównany poziom prezentacji, jury postanowiło przyznać równorzędne lokaty i wręczyło występującym zespołom rzeźby aniołów i pamiątkowe dyplomy. Licznie przybyła publiczność nagradzała poszczególne zespoły gromkimi oklaskami, śpiewając wspólnie "Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas" [zdjęcia]