W dniu 2 lutego 2006 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach odbyło się spotkanie informacyjno dyskusyjne zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie i Urząd Miasta i Gminy Działoszyce. W ramach spotknia oprócz prezentacji regionu, wystąpień Starosty Powiatu Andrzeja Kozery i Burmistrza Działoszyc Zdzisława Leksa a także Dyrektora ZSP Urszuli Dąbek odbyła się okolicznościowa część artystyczna "Działoszyce - Moja Mała Ojczyzna" w wykonaniu młodzieży szkolnej. Część artystyczną przygotowały Panie Wiesława Michalska i Jolanta Piotrowska a scenografię Justyna Patyk.Nagłośnienie imprezy zapewniło M-G Centrum Kultury. [zdjęcia]