Od miesiąca grudnia 2005 roku w M-G Centrum Kultury w Działoszycach działa Centrum Informacji Kulturalnej. CIK jest efektem programu operacyjnego "Rozwój Inicjatyw Lokalnych" Ministerstwa Kultury - zadanie pn. "Stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury województwa świętokrzyskiego".
W ramach CIK dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy miasta i gminy Działoszyce mogą uzyskiwać informacje z internetu ,za pośrednictwem usytuowanych tam komputerów, na tematy związane z edukacją i kulturą, a m.in. :

ˇ - wydarzeń kulturalnych w woj. Świętokrzyskim
ˇ - zabytków
ˇ - twórców ludowych
ˇ - turystyki
ˇ - ekologii
ˇ - wydawnictw kulturalnych
ˇ - konkursów
ˇ - przeglądów, itd. [zdjęcie]