Mimo pewnych szans i kilku dobrze zapowiadających się akcji Świtowców, to goście kontrolowali przebieg gry, co wyraźnie zaznaczyło się w końcowym wyniku meczu.