Dożynki Gminy Działoszyce odbyły się w najstarszej osadzie w gminie w Dzierążni. Msza Święta rozpoczęła uroczystości a po niej barwny korowód przemieścił się na plac obok remizy OSP gdzie rozpoczęła się część obrzędowa Dożynek...

W uroczystościach udział wzięło 9 delegacji wieńcowych.
Przekazywaniu wieńców towarzyszyły ośpiewania.
Delegacje wieńcowe otrzymywały z rąk Gospodarza kosze pełne owoców i słodyczy. Rolę Gospodarza Dożynek pełnił Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks a Starostami Dożynek byli: Maria Jolanta Paterek z Dzierążni i Jan Zachariasz z Januszowic.
Finałem przekazania wieńców było ich otańczenie, a następnie przekazanie chleba przez starostów. Starostowie otrzymali z rąk Burmistrza pamiątkowe puchary. Podziękowanie za żniwny trud wygłosił Gospodarz Dożynek Burmistrz MiG Działoszyce Zdzisław Leks. Prowadzący imprezę Dyrektor M-GCK Paweł Kamiński przedstawił sponsorów Dożynek, którym pamiątkowe dyplomy wręczył również Burmistrz.

W części artystycznej wystąpili:
- dzieci ze szkół w Działoszycach, Dzierążni i Stępocicach,
- kapela "Działoszanie"
- zespół młodzieżowy "Summer"
Pośród atrakcji dożynkowego święta były stoiska z art. rolnymi, słodyczami, lodami, zabawkami, zjeżdżalnia dla dzieci oraz darmowa grochówka wojskowa dla wszystkich oraz chleb ze smalcem. Dla miłośników tańca na zakończenie przygrywał zespół młodzieżowy Summer.

[zdjęcia]