W 62. rocznicę rozbrojenia posterunku żandarmerii niemieckiej w Działoszycach, rozpoczynającego powstanie przeciwko niemieckiemu okupantowi w 1944 r. i powstanie wolnej Republiki Partyzanckiej odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

PROGRAM SPOTKANIA KOMBATANCKIEGO z okazji 62 rocznicy rozbrojenia stützpunktu w Działoszycach
Działoszyce - 30 lipca 2006

1. Msza Święta - godz. 10
( złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową na kościele pw. Św. Trójcy )
2. Spotkanie kombatanckie ( prowadzenie Dyrektor M-GCK Paweł Kamiński )
- otwarcie spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisława Leksa
- przemówienie Starosty Powiatu Pińczowskiego Andrzeja Kozery
- prezentacja sylwetek odznaczonych medalem Republiki Pińczowskiej
Adam Sznajderski - odczytanie listu Otylii Zaród do organizatorów Spotkania
Kombatanckiego.
- wręczenie medali Republiki Pińczowskiej
- prelekcja Stanisława Piwowarskiego - starszego kustosza Muzeum Historycznego w
Krakowie
3. Występy artystyczne uczniów Gimnazjum w Działoszycach
4. Zwiedzanie wystawy fotograficznej pt. " 106 Dywizja AK "
5. Wyjazd do Knyszyna na biwak partyzancki.Medalami Republiki Pińczowskiej pośmiertnie odznaczeni zostali:
kpt. Walery Zaród i Zdzisław Żelichowski

Medale Republiki Pińczowskiej otrzymali również obecni na uroczystościach:
Irena Piotrowska - Wesołowska
Jerzy Wesołowski
Jan Dubaj
Stanisław Piwowarski

Koło Armii Krajowej w Kielcach uhonorowało pamiątkowymi dyplomami państwa Wesołowskich oraz dra Adama Sznajderskiego.

W części artystycznej wystąpił zespół "Działoszanki" działający przy Zespole Szkół w Działoszycach oraz zespół taneczny "Replay". Na zakończenie uroczystości odbył się biwak partyzancki w Knyszynie.

[zdjęcia]