W tym roku Działoszyce dołączyły do listy miast, w których odbywają się spotkania z kulturą żydowską. Uroczystości odbyły się w budynku Zespołu Szkół w Działoszycach.


IV SPOTKANIA Z KULTRĄ ŻYDOWSKĄ
ŚLADAMI ŻYDOWSKICH MIASTECZEK


Uroczystości w Działoszycach rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisława Leksa przy pomniku Żydów działoszyckich wzniesionym w miejscu kaźni 1500 mieszkańców Działoszyc pochodzenia żydowskiego w dniu 3 września 1942 r.

O tym fakcie jak również i o powstałym pomniku z inicjatywy miejscowych władz i Żydów mieszkających za granicą na którym widnieje napis "Pomordowanym mieszkańcom Działoszyc wyznania mojżeszowego 1942. w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej tutejsze społeczeństwo - Działoszyce 1 IX 1989 r." opowiedział zebranym Dyrektor miejscowego Centrum Kultury Paweł Kamiński. Następnie goście przeszli u podnóża dawnego cmentarza żydowskiego udając się w kierunku zespołu synagogalnego w Działoszycach. Tu także zebrani dowiedzieli o historii synagogi oraz Żydów działoszyckich, a następnie uliczkami miasta przeszli do budynku Zespołu Szkół w Działoszycach, gdzie wszystkich powitała Pani Dyrektor Marta Nowak. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks powitał gości m.in. Burmistrza Chmielnika Jarosława Zatorskiego, Zastępcę Burmistrza Pińczowa Jerzego Lechowskiego, wójta Szydłowa Jana Klamczyńskiego, Honoratę Muchę z rodziną oraz Edytę Gawron - historyka UJ - mówiąc o 350 letnich tradycjach polsko - żydowskich w Działoszycach, a następnie Burmistrz Chmielnika, inicjator Spotkań, który wyraził słowa uznania dla władz Działoszyc za włączenie się do wspólnego cyklu imprez. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu:
- dzieci z Chmielnika / tańce żydowskie /
- ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach - tańce, piosenki i skecze / przygotowane przez nauczycieli Jadwigę Mazur, Adama Kocerbę, Annę Miszczyk i Halinę Pakułę /
- z Liceum Ogólnokształcącego w Działoszycach - scenka humorystyczna / przygotowana przez Kingę Statowską /

Na zakończenie Burmistrz MiG podziękował wszystkim za przybycie, miejscowym szkołom za przygotowanie części artystycznej i zaprosił na posiłek. Prowadzący imprezę Paweł Kamiński zaprosił wszystkich do zwiedzania mini wystawy fotograficznej Stare Działoszyce, na której znalazły się reprodukcje zdjęć z ksiązki Yizkor Book oraz fotografie Stanisława Śliwy z Wodzisławia / mieszającego w Działoszycach w latach 60 - tych XX w. / zorganizowanej przez M-G Centrum Kultury oraz wystawki z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.

Dekorację sali, z olbrzymią reprodukcją działoszyckiej synagogi wykonało M-G Centrum Kultury. Z pomocą przy montażu dużych elementów scenografii przyszedł Zespół Szkół w Działoszycach.
Całość imprezy była udokumentowana przez ekipę telewizyjną, która przybyła wraz z Edytą Gawron, a materiał filmowy będzie wykorzystany do kolejnego filmu o Działoszycach w reżyserii Menahema Daum'a. [zdjęcia]