Po wejściu na plac raport złożył Komendant Zarządu M-G OSP w Działoszycach Leopold Kosiński Burmistrzowi MiG Działoszyce - Zdzisławowi Leksowi. Następnie odbyło się podniesienie flagi na maszt po czym odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową ku czci strażaków z jednostki OSP w Sudole. Kolejnym punktem programu była Msza Święta- celebrowana przez ks. Proboszcza Władysława Kutusia.

O godz. 16:30 rozpoczęły się obchody jubileuszowe OSP Sudoł. Gości powitał Naczelnik OSP Sudoł - Dariusz Gołębiowski / zarazem radny Rady Miejskiej w Działoszycach / prosząc na trybunę Wojewodę Świętokrzyskiego - Grzegorza Banasia, Starostę Powiatu Pińczowskiego Andrzeja Kozerę, Burmistrza Działoszyc Zdzisława Leksa, Władysława Węgrzynowicza i posła Mirosława Pawlaka.

Kronikę jednostki odczytał Prezes OSP Sudoł Tadeusz Nocoń. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Zdzisław Leks / wręczył również strażakom z OSP Sudoł pamiątkowy obraz ze Św. Florianem, Grzegorz Banaś, Andrzej Kozera, Władysław Węgrzynowicz i Mirosław Pawlak. Po przemówieniach delegacja strażaków udała się na cmentarz w Dzierążni zapalić znicze na grobach zmarłych druhów z jednostki w Sudole.

Wręczenie odznaczeń dokonali: Zdzisław Leks, Grzegorz Banaś, Andrzej Kozera, Władysław Węgrzynowicz i Mirosław Pawlak.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Świętokrzyskiego nadało:
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa druhom
1.Gołębiowski Dariusz s. Czesława Sudoł,
2. Płatek Stanisław s. Edwarda - Sudół

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa druhom
1. Białczak Paweł s. Stanisława - Sudoł
2. Darmoń Wiesław s. Józefa - " - "
3. Darmoń Tomasz s. Jana - "-"
4. Cieślak Kornel s. Tadeusza - " - "
5. Mardyło Zbigniew s. Witolda - " - "
6. Drop Lucjan s. Władysława Wola Knyszyńska

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa druhom
1. Piotrowski Piotr s. Władysława - Sudoł
2. Jastrzębski Paweł s. Tadeusza - Sudoł
3. Karbowniczek Bogusław s. Mieczysława Sudoł
4. Banaszek Jacek s. Mieczysława - Wola Knyszyńska
5. Banaszek Roman s. Tadeusza - Wola Knyszyńska
6. Szafirski Mariusz s. Sylwestra - Wola Knyszyńska


Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Działoszycach nadał odznaki za wysługę lat pracy w OSP druhom:

40 -lecia
1. Białczak Stanisław s. Jana
2. Chmielewski Eugeniusz s. Kazimierza
3. Darmoń Jan s. Stefana
4. Gołębiowski Czesław s. Franciszka
5. Gołębiowski Roman s. Franciszka
6. Mucha Józef s. Jana
7. Musiał Józef s. Jana
8. Piotrowski Edward s. Józefa
/ wszyscy z Sudołu /

35 -lecia
1. Kłosowicz Józef s. Władysława
2. Nocoń Tadeusz s. Jana
3. Curlej Wiesław s. Bronisława
4. Pankiewicz Czesław s. Mieczysława
5. Gołębiowski Jan s. Grzegorza
/ wszyscy z Sudołu /

25 -lecia
1. Karbowniczek Sylwester s. Mieczysława
2. Mardyło Zbigniew s. Witolda
3. Cieślak Kornel s. Tadeusza
/ wszyscy z Sudołu /

20 -lecia
1. Gołębiowski Dariusz s. Czesława
2. Płatek Stanisław s. Edwarda
3. Gwiazda Stanisław s. Stanisława
4. Musiał Jacek s. Józefa
/ wszyscy z Sudołu /


Następnie odbyła się defilada. Poczty sztandarowe poprowadził Prezes Zarządu Gminnego OSP Marian Książek, a jednostki OSP Komendant Zarządu M-G OSP w Działoszycach Leopold Kosiński.

Tuż przed częścią artystyczną gości wpisywali się do księgi pamiątkowej.
Występy artystyczne rozpoczęły się o godz. 17:30 w których udział wzięli:
- dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierążni
- dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Sudole
- Orkiestra Dęta OSP w Dzierążni
- zespół SUMMER
Na zakończenie imprezy odbyła się tradycyjna zabawa. [zdjęcia]