Od kilku dni w Działoszycach widać znaczną liczbę maszyn budowlanych i remontowych. Dzieje się tak za sprawą władz miejskich, które pozyskawszy pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej, finansują renowację i przebudową naszego miasta, skupiając się przede wszystkim na obszarze miejskiego Rynku.


Prace rozpoczęto na obszarze placu zabaw przy ul. Pocztowej, gdzie w miejscu starych i zniszczonych chuśtawek i zjeżdżalni dla dzieci budowany jest park jordanowski. Następnie prace rozpoczęto w Rynku, gdzie przebudowie poddany jest park miejski. Nowym przedsięwzięciem jest natomiast budowa parkingu, który ma się znajdować przed synagogą. W następnej kolejności prace mają objąć urządzenie zieleni niskiej i wysokiej na Rynku, oświetlenie terenu oraz odwodnienie placu postojowego. Cały projekt ma zostać ukończony do końca lipca br.

Wszelkie szczegóły związane z planem inwestycji oraz dokonanym przetargiem dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach - www.dzialoszyce.pl.