22 kwietnia br. w kościele Św. Katarzyny w Nowym Targu odbyła msza św. wieńcząca rodzinne uroczystości 60-lecia pożycia małżeńskiego Janiny i Kazimierza Woźniakowskich, którzy podobnie jak ich przodkowie, dużą część swojego życia oddali Działoszycom.Państwo Woźniakowscy do 2005 r. mieszkali w Działoszycach, skąd wyjechali do swej córki, mieszkającej właśnie w Nowym Targu. Są oni ludźmi bardzo zasłużonymi dla ojczyzny, zarówno dla Polski, jak i dla tej naszej małej ojczyzny, jaką jest ziemia dzialoszycka. Pan Władysław kończący w tym roku 91 lat, otrzymał za swoją działalność wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r. Pani Janina, mająca 88 lat, przed laty uczyła w Działoszycach z powodzeniem języka esperanto, uzyskując w tej dziedzinie odpowiednie kwalifikacje.

Szczególną pasją Państwa Woźniakowskich od wielu lat jest malarstwo, zwłaszcza poruszające temat naszego miasta i okolicznej przyrody. Z tej racji odbyło się wiele wystaw, na których były prezentowane ich dzieła. [zdjęcia]