modrzewiankaDnia 4 marca 2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie GKS "Modrzewianka". Po udzielenie dotychaczasowemu Zarządowi Klubu absolutorium tematem posiedzenia było podsumowanie udziału Klubu w Kazimierskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej oraz przedyskutowanie wytycznych działalności Klubu w roku 2006