W dniu 4 marca 2006 r. w remizie OSP / byłe kino "Relax" / odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach. W uroczystościach wzięli udział - Dyrektor Biura Wojewódzkiego Zarządu OSP z Kielc, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie - Andrzej Zaborowski oraz władze Działoszyc w osobach Burmistrza MiG - Zdzisława Leksa i Józefa Wójcika - Przewodniczącego RM w Działoszycach.

W trakcie Zebrania odbyło się ślubowanie młodych strażaków, a następnie wybory nowych władz. Na kolejną kadencję Prezesa jednostki OSP w Działoszycach wybrany został ponownie Marian Wedrychowski. [zdjęcia]