Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

W dniu 9 czerwca br. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzory karty zgłoszenia.
Z informacji zamieszczonej na łamach stron ministerstwa wynika również, iż zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru, a zatem dokumenty wymienione w znowelizowanym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 109, poz. 627/ art. 162 § 2 pkt 1, 2 i 4 cyt. ustawy powinny być honorowane niezależnie od tego jaką datą zostały opatrzone.

„Świętokrzyskie – kraina pięknych koni” to wielki piknik historyczny, który odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2011 r. w Michałowie. Jego organizatorami są Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Gmina Michałów oraz Stadnina Koni w Michałowie, na terenie której odbywać się będzie impreza. [więcej informacji]

W niedzielę 5 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się koncert finałowy laureatów XXXV Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem gdzie prezentowali się laureaci największej w regionie świętokrzyskim imprezy, propagującej muzyczną twórczość ludową .W tym roku nagrodę główną Grand Prix - nagroda imienia Piotra Gana - przyznawana najlepszej kapeli ludowej - trafiła do kapeli "Działoszacy" z Działoszyc działającej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury [zdjęcia]

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wnioski można składać do 27 czerwca br.

Plac zabaw przy ul. Pocztowej stał się 4 czerwca areną zmagań  w konkurencjach sportowych przygotowanych dla dzieci z okazji ich święta :Międzynarodowego Dnia Dziecka. Od wczesnych godzin rannych dzieci oglądały na dużym ekranie produkcje filmowe  z imprez  M-GCK  z ich udziałem, malowały buzie  farbami do twarzy a następnie wszyscy udali się na plac zabaw. Tu rozegrano pojedynki w koszykówkę uliczną - Street Ball, dzieci  uczestniczyły w wielu konkursach, m.in. rzutów do kosza, kręcenia hula hop, przeciągania liny,  biegach z piłeczką ping-pongową na łyżeczce, wyścigach w workach itp. Na zakończenie zaproszono wszystkich na wspólny grill. Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach  wręczono w M-GCK, gdzie również dla wszystkich przygotowano słodycze. Dzieci bawiły się jeszcze długo w M-GCK podczas śpiewania popularnych piosenek [zdjęcia]

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Z kolekcji Andrzeja Burasa
Powrót na górę strony