herb2Dnia 21 listopada 2011 r. w siedzibie Związku Międzygminnego "Nidzica w Kazimierzy Wielkiej zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce".
Łączna kwota kontraktu to 13 372 712,58 PLN brutto.


Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Zakład Budownictwa Ogólnego "MODUŁ" Bożena Guzik Stróżówka 67, 38-300 Gorlice.
Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks wyraził swoje zadowolenie z podpisania umowy oraz podkreślił znaczenie tego faktu stanowiącego zwieńczenie wielu lat starań zmierzających do kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Działoszyce.
Przedstawiciel wykonawcy zapewnił o niezwłocznym przystąpieniu do wykonania prac budowlanych i realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem.

 

[Więcej informacji na Oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce - www.dzialoszyce.pl]