Najlepszy wynik w powiecie uzyskało sześciu uczniów zmałej szkoły w Młodzawach Dużych w gminie Pińczów – średnia aż 31 punktów! To zdecydowanie najwięcej w powiecie. Spośród szkół gdzie zdawało dużo uczniów najlepsza jest pińczowska „dwójka” – 67 uczniów uzyskało średnią 27,10. Spośród szkół z gminy Działoszyce najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa w Dzierążni.
Gmina Działoszyce
1.Szkoła Podstawowa w Dzierążni – 9 uczniów, średnia 26,11 punktów.
2.Szkoła Podstawowa w Stępocicach – 9 uczniów, średnia 25,44 punktów.
3.Szkoła Podstawowa w Działoszycach – 34 uczniów, średnia 22,79 punktów.

Gmina Kije
1.Szkoła Podstawowa w Kijach – 56 uczniów, średnia 22,77 punktów.

Gmina Michałów
1.Szkoła Podstawowa w Michałowie – 22 uczniów, średnia 26,00 punktów.
2.Szkoła Podstawowa w Sędowicach – 8 uczniów, średnia 24,13 punktów.
3.Szkoła Podstawowa w Górach Pińczowskich – 23 uczniów, średnia 22,91 punktów.

Gmina Pińczów
1.Szkoła Podstawowa w Młodzawach Dużych – 6 uczniów, średnia 31,00 punktów.
2.Szkoła Podstawowa numer 2 w Pińczowie – 67 uczniów, średnia 27,10 punktów.
3.Szkoła Podstawowa w Gackach – 31 uczniów, średnia 25,94 punktów.
4.Szkoła Podstawowa numer 1 w Pińczowie – 75 uczniów, średnia 25,11 punktów.
5.Szkoła Podstawowa w Zagości – 14 uczniów, średnia 24,79 punktów.
6.Szkoła Podstawowa w Brześciu – 12 uczniów, średnia 24,42 punktów.
7.Szkoła Podstawowa w Bogucicach – 16 uczniów, średnia 23,13 punktów.
8.Szkoła Podstawowa w schronisku dla nieletnich w Gackach – 2 uczniów, średnia 14,50 punktów.

Gmina Złota
1.Szkoła Podstawowa w Chrobrzu – 8 uczniów, średnia 27,75 punktów.
2.Szkoła Podstawowa w Złotej – 28 uczniów, średnia 20,68 punktów.
3.Szkoła Podstawowa w Miernowie – 5 uczniów, średnia 25,20 punktów.

źródło: EchoDnia.eu [zobacz oryginalny artykuł]