W Gimnazjum nr. 2 w Pińczowie odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem eliminacji powiatowych była Komenda Powiatowa Policji. Miło nam poinformować, że zwycięzcami w obu kategoriach wiekowych okazały się zespoły ze szkół z naszej gminy. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał zespół z Gimnazjum w Działoszycych, a w kategorii szkół podstawowych zespół ze Szkoły Podstawowej ze Stępocic. Gratulujemy!

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3.popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa  przedstawiała się następująco;

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce- Gimnazjum w Działoszycach
II miejsce – Gimnazjum w Złotej
III miejsce –Gimnazjum nr. 1 w Pińczowie
IV miejsce- Gimnazjum w Kijach

Szkoły podstawowe:
I miejsce- SP Stępocice
II miejsce – SP Bogucice
III miejsce –SP Złota
IV miejsce – SP Kije

 

Źródło: ZPO Złota