Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza wszystkich miłośników fotografowania zamieszkałych na obszarze LGD do udziału w konkursie realizowanym w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Konkurs będzie trwał od 14.04.2011r. do 17.10.2011r.
Celem konkursu jest ukazanie piękna obszaru Ponidzia (gminy Pińczów, Działoszyce, Złota, Kije, Michałów).

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wykonane na papierze fotograficznym zdjęcia wraz z wersją elektroniczną należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 17 października 2011 r. do biura LGD mieszczącego się na ul. Złotej w Pińczowie (28-400 Pińczów ul. Złota 7)

Konkurs organizowany jest w II grupach wiekowych
I grupa wiekowa - do 13 lat
II grupa wiekowa - pow. 13 lat

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz oświadczenie dostępne są na stronie internetowej www.lgdponidzie.pl

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie