Realizując założenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego” w 2011r. dzieci i młodzież z powiatu pińczowskiego przystąpiły do konkursu plastycznego pn. „Hałas – nasz wróg”, który był zarazem I etapem wojewódzkiego konkursu.
Celem konkursu było podjęcie działań zmierzających do stworzenia przyjaznego naszym uszom, cichego środowiska, zwrócenie uwagi jak ważny dla naszego organizmu jest narząd słuchu – narząd zmysłu odpowiedzialny za komunikowanie się z drugim człowiekiem.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych.
Z każdej kategorii wiekowej, zostały wyłonione najlepsze trzy prace. Laureatom najlepszych prac w dniu 29 kwietnia 2011r o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie (sala narad , II piętro), zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
Zwycięskie prace przesłane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na II etap konkursu.

Prace konkursowe sprawdzała komisja konkursowa w składzie:
1.Pani Zofia Konopka-Kołaczek – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie
2.Pani Anna Maj – „Wodociągi Pińczowskie”

Poniżej przedstawiamy kolejność zdobytych miejsc przez uczniów biorących udział w konkursie:

KATEGORIA I – dzieci od 6 do 9
Miejsce I - Weronika Szostak - Szkoła Podstawowa w Stępocicach
Miejsce II - Klaudia Chacaga - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie
Miejsce III- Zuzanna Lulko – Szkoła Podstawowa w Działoszycach

KATEGORIA II – dzieci od 10 do lat 12
Miejsce I – Łukasz Firka – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie
Miejsce II- Piotr Sutor – Szkoła Podstawowa w Działoszycach
Miejsce III- Angelika Soja - Szkoła Podstawowa w Gackach

KATEGORIA III – młodzież od 13 do 15 lat
Miejsce I – Marta Nastalska - Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie
Miejsce II- Kamila Kocela - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie
Miejsce III- Sylwia Błażejewska - Gimnazjum w Działoszycach

KATEGORIA IV - młodzież od 16 do 18 lat
Miejsce I- Justyna Kocel – Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie
Miejsce II- Anna Kudełko - Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
Miejsce III- Paulina Paluch - Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie

źródło: /Małgorzata Adamczyk, pinczow.pl/ - zobacz oryginalny artykuł na stronach www.pinczow.pl